سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

دکتر بیژن عبدالهی – مدرس دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

توانمند سازی مفهوم جدیدی است که در اوخر دهه ۸۰ توجه بسیاری از پژوهشگران، صاحب نظران و دست اندرکاران مدیریت و روان شناسی سازمانی را به خود جلب کده است. با بررسی متون دو دیدگاه متفاوت نسبت به توانمند سازی وجود دارد: اول- دیدگاه مکانیکی یا ارتباطی.طرفداران این رویکرد توانمند سازی را مترادف با تفویض اختیار و قدرت تصمیم گیری به رده های پایین تر سازمان می دانند.دوم- دیدگاه ارگانیکی (انگیزشی و یا شناختی). حامیان این دیدگاه توانمند سازی را مفهومی چند بعدی می دانند که بر حسب اردراکات و باورهای کارکنان نسیت به نقش خویش در شغل و سازمان و به عنوان فرآیند افزایش انگیزش درونی کارکنان در انجام وظایف محوله تعریف می کنند.