سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

دکتر سیامک عقلمند – دا
دکتر فیض الله اکبری – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و انیستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشکده علو

چکیده:

یکی از واژه های رایج در متون مختلف کلمه « توسعه پایدار» می باشد. محور هر توسعه ای «انسان» است. در جهان کنونی تنها انسانهای «سالم» یا « توانمند» که درصد کمی از مردم را تشکیل می دهند، می توانند منشا تغییر و حرکت به سوی توسعه باشند. توانمندسازی به منظور یک استراتژی مدیریتی برای نیل به توسعه پایدار، در عمل بسیار مشکل و زمان بر اس. توانمندسازی یک فرآیند بوده و مانند سایر فرآیندها نیاز به مدیریت دارد. منتهی با توجه به ماهیت چند بعدی قضیه، با یک شیوه یا مهارت خاص مدیریتی امکان نیل همه جانبه به آن وجود ندارد. برای این کار بایستی کل سیستم های اجتماعی دچار تغییر و تحول زیربنایی شوند.