سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

قربانعلی سلیمی – دانشیار دانشگاه اصفهان و استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفها
اکرم گودرزی – کارشناس ارشد مدیریت آموزش، مدرس

چکیده:

لازمه ثمر بخشی تصمیمات پیچیده در دنیای پر تلاطم کسب وکار امروزی، مشارکت کارکنان است و اگر قرار باشد این تصمیمات به نتایج مطلوب منجر شود، تلاش گروهی همه کارکنان را می طلبد. توان افزایی پاسخی تاست به این نیاز سازمانهای امروز. درعصر توان افزایی طرز فکر گذشته چاره ساز نیست.
در دنیای کار پر اضطراب امروز. کنجکاوی سازمان در زمینه کشف و به کارگیری توانمندسازی نیروی انسانی رمز پیروزی و پایداری است. از این رو سازمانها و مدیران همواره در پی آنند تا :
– برترین زمینه های هوشمندی در کارکنان کدام است؟
– این هوشمندی به چه روش خود را نشان می دهد؟
– کارمند به یادگیری چه مهارت و تجربه ای نیاز دارد تا بتواند هوشمندی خود را در سازمان به درستی به کار بگیرد؟
به منظور عملی ساختن این امر گرچه نمی توان چشم انداز کاملی را عرضه داشت اما در این نوشتار ضمن بررسی مفاهیم، ابعاد و ضرورتت توانمندسازی در سازمانهای نوین به سه ابزار انقلابی نیرومند برای ورود و موفقیت در سرزمین توانمند سازی اشاره می شود و آنگاه خاطر نشان می سازد که چگونه سازمانهای انقلابی با بهره گیری از این سه ابزار، ساختار و شاکله سازمانی را موردچالش قرار دادهبا دگرگونی روش گزینش ، ارزیابی و پرورش انسانها، سراسر سازمان را بر گرد توانمندیهای فرد فرد کارکنان سامان می دهد.
در پایان نگارندگان فرایند توان افزایی را به سفری پر چالش تشبیه نمود که از سه منزله (جهت گیری و حرکت، تغییر و نومیدی و پالایش توان افزایی) عبور می کند و به منظور مبارزه با ناملایمات و دشوایهای آن در هر مرحله می توان از ارکان سه گانه توان افزایی (مشارکت در اطلاعات، تعیین حدود خود مختاری، جایگزینی تیمها به جای سلسله مراتب) به مثابه دلیل راه استفاده نمود.