سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرعلی پوستچی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی
علی اصغر حمیدی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی
محمدرضا علایی – دانشگاه تهران-دانشکده فنی

چکیده:

از دیدگاه عملی توان مصرفی را می توان از مهمترین پارامترهای مؤثردرطراحی مخازن مجهز به همزن مکانیکی در نظر گرفت . دراین تحقیق توان ورودی به سوسپانسیون ذرات جامد سیستم اختلاط سه فازی جامد -مایع-گاز برای یک مخزن استوانه ای با پایة تخت مورد بررسی قرار گرفت . فرآیند اختلاط توسط یک همزن توربینی چهار تیغه ای با زاویة ٤٥ درجه انجام می شد وفاز گازی از طریق یک اسپارژر حلقه ای که درپایین و فاصلة نزدیک به همزن قرار داشت وارد سوسپانسیون جامد می شد .توان ورودی برای دواندازة متوسط ١٠٠ و ٤٠٠ میکرومتر ازذرات جامدو برای سرعت ظ اهری گاز ۵/۰۴۹ تا ۸/۸۳میلمیمتر بر ثانیه اندازه گیری شد .همچنین ارتباط بین سرعت های بحرانی همزن در ایجادسوسپانسیون جا مد برای سیستم دو فازی جامد -مایع وسیستم سه فازی جامد -مایع-گاز و عدد توانی در حضور و بدون همراهی فاز گاز فراهم گردید.