مقاله «توجه»، حکمراني جديد در اقتصاد رسانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهشهاي ارتباطي (پژوهش و سنجش) از صفحه ۹۱ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: «توجه»، حکمراني جديد در اقتصاد رسانه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اقتصاد رسانه
مقاله اقتصاد توجه
مقاله اندازه گيري توجه
مقاله توجه
مقاله مديريت توجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: قراگوزلو عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صلواتيان سياوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اقتصاد آنچه تعيين کننده ارزش هر کالايي است، ميزان کميابي آن است. افزايش تصاعدي شمار رسانه ها و بمباران اطلاعاتي مخاطبان از سوي آنها باعث شده است که عنصر کمياب در حوزه اقتصاد رسانه، به جاي اطلاعات، توجه مخاطبان به رسانه ها و اطلاعات ارسالي از سوي آنها باشد. کميابي توجه، سبب پديد آمدن نظريه جديدي درباره ماهيت اقتصاد به نام «اقتصاد توجه» شده است. بر اين اساس، هدف مقاله حاضر، معرفي نظريه «اقتصاد توجه» و بررسي نقش آن در اقتصاد رسانه هاست.
بنابراين نخستين بخش مقاله به تعريف ماهيت اقتصاد و نقش کميابي در آن اختصاص يافته، سپس شيوه هاي سنجش و مديريت توجه مخاطبان تشريح و در بحث توجه رسانه به مخاطبان، دو نوع توجه «واقعي» و «کاذب» تعريف و در پايان نيز احتمال پذيرش نوعي تغيير حالت در توجه کردن مخاطبان به محرک هاي رسانه اي، از توجه عميق به توجه کلي مطرح شده است که مي تواند زمينه ساز تحقيقات آتي باشد.