مقاله توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري در كردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۷ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۷۲ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري در كردستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مقاله سرمايه گذاري خارجي
مقاله مزيت نسبي و بازارچه هاي مرزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسايي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزياني فر جمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از ابزارهاي مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي، ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي مي باشد. در ايران بر اساس قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، به دولت اجازه داده شد كه با استفاده از ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، به ايجاد صنايع و انتقال فناوري كمك نموده و صادرات كشور را افزايش دهد. اين مقاله درصدد بيان توجيه اقتصادي ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي به عنوان مکانيزم تجارت نوين در استان كردستان است. از لحاظ روش شناختي، تحقيقي توصيفي است که مباحث تئوريك آن با روش اسنادي و كتابخانه اي و يافته هاي آن با روش مشاهده (مشاهده مستقيم) و مصاحبه (مصاحبه باز يا آزاد) با افراد مطلع و کارشناسان مسايل اقتصادي گردآوري شده است. نتايج به دست آمده در اين مقاله بيانگر اين است كه استان كردستان با توجه به پتانسيل ها و مزيت هاي نسبي خود، مي تواند به عنوان يكي از گزينه هاي مناسب ايجاد مناطق آزاد تجاري، نقش قابل ملاحظه و موثري را به منظور حضور موفقيت آميز كشور در عرصه تجارت جهاني و كمك به توسعه كشور ايفا نمايد.