سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

شیرین گرانمایه –

چکیده:

فناوری اطلاعات زمینه ی تغییر ساختار اقتصاد را فراهم می کند و کارایی اقتصادی را افزایش می دهد.تاثیرات استفاده از تکنولوژی اطلاعات را می توان از دو دیدگاه اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بررسی کرد.
از دیدگاه کلان فناوری اطلاعات موتور توسعه و اقتصاد کشورهاست. درچرخه ی تولید همه ی عوامل زنجیره ی تولید اعم از نظام بانکی، گمرک، حمل و نقل، آموزش و پرورش، بازاریابی ، توزیع و تولید صنعتی را متحول می کند و از رهگذر این تحول تولید را رونق می دهد، باعث ایجاد اشتغال می شود. باعث تسریع مبادلات و افزایش دقت آنها در نظام بانکی می شود. در تولید صنعتی ضایعات راکاهش می دهد و به این ترتیب بهره وری و بازدهی همه ی زنجیره های اقتصادی را افزایش می دهد.
از دیدگاه اقتصاد خرد و از دیدگاه یک واحد اقتصادی – یک بنگاه – این فناوری تمام مشخصات شرکت را تغییر می دهد. کلیه ی سلسله مراتب ها، مرزهای بین بخش های مختلف و کاغذ بازی ها را از بین می برد و در نتیجه ی یکپارچگی حاصل میان مدیران ارشد و بخشهای مختلف مدیران قدرت بیشتری برای تصمیم گیری دارند و این تصمیم گیری ها دقیق تر خواهند بود. فناوری اطلاعات شیوه های کاری یک شرکت را بهبود می دهد که این بهبود، بهبود کیفیت کار، خدمات و محصولات شرکت را به همراه خواهد داشت یکی از شیوه های کاری یک شرکت که با توسعه ی فناوری اطلاعات متحول می شود شیوه ی تجارت در آن شرکت می باشد. تکنولوژی اطلاعات با گسترش تجارت و کسب وکار الکترونیکی نحوه ی ارائه ی کالا و خدمات را به افراد و دیگر شرکتها و نیز تهیه ی کالا و خدمات از دیگران را دچار دگرگونی ساخته است.