سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرزاد طاوسی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
لیلا بهبهانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

پنج تود ه محلی سیر خوزستان مورد بررسی و سلکسیون قرار گرفتند. توده‌های سیر محلی مخلوطی از فنوتیپ‌ها و ژنوتیپ‌‌های مختلف از لحاظ رنگ، اندازه، شکل و تعداد سیرچه بود، و این اختلاط از بازارپسندی و قیمت آن‌ها می‌کاست. پس از کاشت پنج توده،مطالعات درطول داشت از مراحل رشد و نمو و خصوصیات مرفولوژیکی هر توده به طور جداگانه انجام ویادداشت‌برداریهای لازم به عمل آمد. پس از برداشت، رنگ سیر و سیرچه، رنگ و تعداد پوسته‌ها، قطر و طول سیر و سیرچه، تعداد سیرچه، ویگوریتی و سطحی بودن سیرها درخاک ثبت شدند که براساس همین خصوصیات، ۱۷۳ لاین برتر به صورت جداگانه سلکسیون شدند. در سال دوم لاین‌های انتخابی به همراه شاهد‌ها( ۵ توده محلی) براساس آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی مورد ارزیابی قرار گرفتند که ۱۰ لاین از خود برتری نشان داده و جهت تحقیقات بعدی معرفی گردیدند. در مقایس ه توده‌ها به روش LSD تود ه میداوود نسبت به سایر توده‌ها از عملکرد بالاتری برخوردار بود. هم چنین مشخص گردید که صفت سطحی بودن سیرها در خاک رابط ه مثبت و مستقیمی با قطر سیر حاصله دارد. هم چنین سیرهای با پوست ه خارجی کاملاً سفید و با دارا بودن پوست ه سیرچ ه کاملاً بنفش خصوصیات برتری نسبت به دیگر تیپ‌های سیر دارند که میتوان آنهارابه عنوان شاخص‌های گزینشی دربرنامه‌های اصلاحی مد نظر قرارداد.