مقاله توده هاي تاخيري در كمپلكس جبال بارز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زمين و منابع از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: توده هاي تاخيري در كمپلكس جبال بارز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمپلكس جبال بارز
مقاله توده هاي نفوذي تاخيري
مقاله فرورانش
مقاله ماگماتيسم
مقاله پتروژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان فر الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مسعودي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمپلکس جبال بارز، توده باتوليتي عدسي شکل بزرگي است که بر اثر عملکرد رويداد ماگمايي اليگوسن- ميوسن در سنگ هاي ولکانيکي ائوسن نفوذ کرده است. ترکيب سنگ شناسي اين توده را ديوريت، توناليت و گرانيت تشکيل مي دهد. بر اثر عملکرد دو فاز ماگمايي تاخيري توده هاي نفوذي کوچکي به درون کمپلکس جبال بارز نفوذ کرده اند که از آن جمله مي توان توده هاي تاخيري ميجان، کرور، دره حمزه و هيشين را نام برد که از تنوع ترکيب سنگ شناسي زيادي برخوردارند. سنگ هاي توده هاي تاخيري مورد مطالعه از نظر سرشت ماگمايي در قلمرو سري ساب آلکالن- کالکوآلکالن قرار مي گيرند. انطباق زيادي بين ويژگي هاي کاني شناسي و ژئوشيميايي اين سنگ ها با گرانيت هاي تيپ I وجود دارد. بررسي نمودارهاي مانيار و پيکولي (۱۹۸۹) و پيرس و همکاران (۱۹۸۴) به منظور تعيين محيط تکتونيکي اين سنگ ها نشانگر يک محيط تکتنوماگمايي حاشيه فعال قاره اي براي اين سنگ ها مي باشد و به نظر مي رسد که اين سنگ ها از فرورانش پوسته اقيانوسي نئوتتيس به زير پوسته قاره اي ايران مرکزي حاصل شده اند.