سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور –
داود حبیبی کیا –

چکیده:

کانی سازی تنگستن در منطقه شمال اشنویه به یک سری رگه های نامنظم گوتیتی محدود می باشد که توده گرانیتی و نیز سنگهای اهکی اطراف آن را قطع نموده اند.
بر اساس مطالعات انجام شده در زمینه ژئوشیمی عناصر اصلی و جزئی و مقایسه نسبتهای ژئوشیمیایی گرانیتهای منطقه مورد مطالعه با نتایج مطالعات انجام شده در منطقه راجستان هند، گرانیتهای رخنمون دار منطقه از نوع گرانیتهای عقیم بوده و نقشی در کانی سازی نداشته اند.