سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود حاجی علیلو – استادیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه تبریز و مشاور ژئوتکنیک مهندسین مشاور
ابراهیم سمون – کارشناس ژئوتکنیک، مدیر بخش جنوب پاکستان شرکت ACE
محمد چشم دوست – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور یکم

چکیده:

هر ساله تعداد بسیار زیادی از سازه های جدید بر روی خا کهای متورم شونده ساخته می شود. عموماً بالغ بر ۶۰ درصد از این ساز هها متحمل خسارات جزئی از قبیل ترک و حدود ۱۰ درصد از این ساز هها به شدت آسیب می بینند که دیگر قابل تعمیر نیستند . رفتارهای مختلف خاک بستر کانال ها که به عنوان سازه سبک تلقی م ی گردد، از جمله تورم، واگرایی و نشست، مشکلات گوناگونی را ایجاد می کنند . لای ههای سطحی دشت تبریز عموماً متشکل از ریزدانه ها و اکثراً رسی می باشند . مطالعات مکانیک خ اک نشان می دهد که تغییرات پتانسیل تورم در این منطقه نسبتاً گسترده می باشد . به این معنی که پتانسیل تورم از مقادیر ناچیز تا ز یاد تغییر می کند. بعضی از قسم تها ی کانال اصلی آجی چای، متحمل ترک ها و بالا آمدگی هایی شد که بعد از بررسی و آزمای ش های لازم، این مشکلا ت به بحث تورم خاک نسبت داده شد . در این مقاله، به بررسی کامل این مشکل پرداخته شده است . آزمای ش ها ی انجام یافته مورد تحلیل قرار گرفته و پیشنهادات ارائه شده برای جلوگیری و تقلیل اثر این پدیده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.