سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمحمود موسوی نژآد – کارشناس ارشد پژوهشی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان
مسلم مظفری – کارشناس ارشد پژوهشی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

چکیده:

شق بیارجمند واقع در جنوب شرقی شهرستان شاهرود از استان سمنان با بارندگی متوسط ۷۵-۱۰۰ میلیمتر در سال یکی از مناطق خشک و بیابانی بوده که در فصل قشلاق مورد بهره برداری دامداران قرار میگیرد . نیاز آب برای شرب دام ، شرایط خاص منطقه ، نبود منابع آب لازم و کافی ، بهره برداری صحیح و مناسب از نزولات جوی را ضروری مینماید . شناخت از وضعیت بارندگی ، توپوگرافی و روان آب تولیدی در منطقه جهت طراحی سیستم مناسب استحصال آب ، لازم وضروری میباشد . این مهم بدلیل نزدیک بودن منطقه ، به کویر حاج علیقلی و ورود روان آب کنترل نشده که باعث پیشروی کویر مذکور میگردد از اهمیت بیشتری برخوردار میباشد . تورکی نست ۲متناسب با شرایط منطقه جهت جمع آوری آبهای سطحی با ظرفیت و توانایی ذخیره ۵۲۰۰ متر مکعب در حوزه ای احداث شده است که سالانه حداقل بین یک تا سه بار سیل در آن اتفاق میافتد ، پس از استحصال و بعد از آرامش و رفع گلآلودگی از آب ،به علت شدت تبخیر و تعرق پتانسیل بالا ۲۶۰۰-۲۴۰۰میلیمتر ) در منطقه ، آب ذخیره شده در تورکی نست به آب انبار سرپوشیده احداثی به صورت ثقلی منتقل خواهد شد . سپس در زمان مورد نیاز آب ذخیره شده توسط لوله های انتقال و شیر به منظور کنترل مقدار آب ، به محل مصرف انتقال مییابد و به مقدار لازم مورد استفاده بهره برداران قرار خواهد گرفت . بنابر این، سیستم مذکور شامل چند پروژه میباشدکه توانایی پاسخ نیاز ساکنین دیگر مناطق مشابه را خواهد داشت