سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نشاط ورجاوند ناصری – گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
میرمجتبی میرصالحی – گروه برق ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

توری های باینری با توجه به ساختار ساده و فرآیند ساخت آسانتر نسبت به سایر انواع توری ها ، کابردهای فراوانی در اپتیک مجتمع دارند . در این مقاله توری های دو باینری به عنوان تعمیم یافته توری های یاینری معرفی گردیده اند . با استفاده از نرم افزاری که بر اساس روش تحلیل دقیق موج تزویج شده تهیه شده است، می توان بازده پراش هر یک از هارمونیکهای انتقالی و بازتابی را برای یک توری دوباینری به دست آورد . امکان جایگزینی یک توری سطح برجسته عمومی با یک توری دوباینری مورد بررسی قرار گرفته است ، به گونه ای که بتوان منحنی های بازده پراش مورد نظر را با استفاده از توری معادل مربوطه که فرآیند ساخت ساده تری دارد، به دست آورد .