مقاله توزيع عمودي ماده خشک و سطح برگ سيب زميني در شرايط رقابت با علف هاي هرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۲۹۳ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: توزيع عمودي ماده خشک و سطح برگ سيب زميني در شرايط رقابت با علف هاي هرز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله تاج خروس
مقاله سلمه تره
مقاله ساختار کانوپي
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج سيدهادي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري محلاتي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحيميان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات رقابتي تاج خروس و سلمه تره بر سيب زميني، آزمايشي در بهار سال هاي ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بصورت کرت هاي دو بار خرد شده بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در منطقه فيروزکوه انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل علف هاي هرز تاج خروس و سلمه تره (در کرت هاي اصلي)، سه تراکم علف هرز شامل دو، چهار و هشت بوته در هر متر از رديف کاشت (در کرت هاي فرعي) و سه زمان نسبي رشد علف هرز شامل چهار و هشت روز قبل از کاشت سيب زميني و همزمان با سبز شدن سيب زميني در سال ۱۳۸۳ و همزمان با سيب زميني، دو و چهار هفته پس از سيب زميني (در کرت هاي فرعي فرعي) بودند. نتايج نشان داد افزايش تراکم علف هاي هرز موجب کاهش سطح برگ سيب زميني شد، اما نسبت توزيع سطح برگ سيب زميني در لايه ۲۰ تا ۴۰ سانتي متر تحت تاثير تراکم علف هرز قرار نگرفت و بيشترين تجمع سطح برگ (LAD) نيز در ارتفاع ۴۰ سانتي متري سيب زميني مشاهده گرديد. اما علف هاي هرز از نظر توزيع و موقعيت قرارگيري سطح برگ از نظر زماني و مکاني روند متفاوتي داشتند. در سال اول آزمايش بعد از بسته شدن کانوپي در تراکم هاي دو، چهار و هشت بوته در هر متر رديف به ترتيب ۲۹، ۴۲٫۱ و ۴۴٫۶ درصد سطح برگ تاج خروس در فراز کانوپي سيب زميني قرار داشت. سلمه تره نيز در تراکم هاي مختلف به ترتيب ۳۰٫۶، ۳۸ و ۴۳ درصد برگ هاي خود را در بالاي کانوپي سيب زميني قرار داد.