سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر رئیس السادات – گروه زمین‌ شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه بیرجند

چکیده:

پوزه رسوبی کپه داغ در شمال شرق ایران و جناب ترکمنستان قرار دارد. در این تحقیق ارتباط بین پوسیده آمونیت ها و تغییرات سطح تراز دریا در سازنده‌های سرچشمه و سنگانه بحث شده است. برای هر مقطع چینش نانسی اندازه‌گیری شده سعی می‌شناسید، اولین سفره جنس‌های یا گونه‌های آمونیتی، پارا سکانس ها ، تغییرات نسبی سطح تراز دریا و تعداد نمونه‌های جمع آوری شده در مقابل همدیگر قرار گرفته و بررسی شده است. این مطالعه نشان می‌دهد تعداد و تنوع گونه‌ها به بالاترین حد خود در پارمین پسین و آپتین پیشینه می‌رسد و در آپتین میانی پاراو پسین کاهش یافته است سکانس ها نشان می‌دهد در بارمین پسین و آپتین پیشینه سطح تراز دریا بیشتر از آپتین میانی و پسین دستخوش تردید بوده است.