سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شیما رنجبر – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
شهریار محمودی – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
مریم شعبان زاده – دانشگاه تربیت معلم، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

توزیع اندازه بلور دریچه ای به فرایندهای ماگمای است. در محدوده اسفوردی مجموعه ای از واحدهای ولکانیکی شامل ریولیت، ریوداسیت و توفهای ریولیتی، آندزیت رخنمون یافته که پیوستگی ژئوشیمائی و پتروگرافی با یکدیگر دارند. دراین مطالعه سرعت تبلور ماگما و تغییرات شیب تبلور در بلورهای کوارتز، پلاژیوکلاز و فلدسپات آلکالن دار در سنگهای ریولیتی برای مطالعه انتخاب شده اند. اندازه بلورها در سنگ های ریولیتی، اطلاعات مفیدی را درباره محیط رشدآنها ارائه می کند. سهم حجمی، مدت زمان رشد و سرعت هسته بندی بلورهای کوارتز، پلاژیوکلاز و فلدسپات آلکالن دار در ۸ نمونه از سنگ های ریولیتی منطقه با استفاده از روش (CSD) به طور کمی اندازه گرفته شده و نتایج نمونه های مختلف با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد فنوکریستال های موجود طی مدت زمان کوتاهی رشد کرده اند و شکستگی نمودار رشد بیانگر احتمال اختلاط ماگمائی است. مطالعات میکروسکوپی از جمله خوردگی خلیجی در بلورهای کوارتز و انحلال شیمیائی مرکز بلورهای فلدسپات آلکالن در مرکز بلور این تئوری را تایید می کند. این فرایند ممکن است طی مرحل تخلیه و پر شدن مجدد اطاق ماگمائی روی داده است.