سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امید اشرفی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی، مرکز شبیه سازی فرآیند، دانشکده مهندسی، شی
نوید مستوفی – دکترای مهندسی شیمی، دانشیار، مرکز شبیه سازی فرآیند، دانشکده مهندسی،
رحمت ستوده قره باغ – دکترای مهندسی شیمی، دانشیار، مرکز شبیه سازی فرآیند، دانشکده مهندسی،

چکیده:

در این مقاله توزیع اندازه ذرات پلی اتیلن در راکتور بستر سیال پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از یک مدل موازنه تجمعی مدلسازی گردیده است. در این مدل تاثیر همزمان رشد ذرات در اثر پلیمریزاسیون و همراه بری ذرات در اثر عبور گاز، بر توزیع اندازه ذرات در نظر گرفته شده است. در مدل پیشنهادی، بستر سیال به چند بخش شامل دو فاز حباب و امولسیون تقسیم شده است. معادله دیفرانسیل موازنه تجمعی بخشهای مختلف به طور همزمان حل گردیده و بدین طریق تابع دانسیته اندازه ذرات برای هر یک از بخش ها بدست می آید. برای محاسبه شدت پلیمریزاسیون از مدل سینتیکی کاتالیزور های زیگلر ناتا با مراکز فعال دوگانه استفاده شده است. این مدل قادر به پیش بینی توزیع طولی اندازه ذرات در راکتور می باشد. در این تحقیق نشان داده شد که قطر میانگین ذرات در پایین بستر بیشتر بوده و در جهت طولی به سمت بالا از قطر ذرات کاسته می شود.