سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادیا طاهرنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمدرضا قیطانچی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه انرژی زمینلرزه ها در بازه های ده ساله در فاصله زمانی صد سال گذشته برای منطقه هندوکش و فلات ایران تهیه گردیده و در بازه های مشابه با هم مقایسه شده اند . نتایج بدست آمده نشان می دهد که هر دو منطقه نرخ لرزه خیزی بالایی را دارا هستند . ناحیه هندوکش با ناحیه زاگرس از لحاظ تراکم زمینلرزه ها قابل مقایسه است، هر چند که توزیع انرژی در ناحیه زاگرس از پراکندگی بیشتری برخوردار است و زمینلرزه ها کم عمق تر هستند . بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که از لحاظ ساختمان پوسته فلات ایران ناهمگن تر و از لحاظ تکتونیکی پیچیده تر از ناحیه هندوکش می باشد . بروز زمینلرزه های بزرگ بالای ۷ درجه ریشتر با چشمه های چند حادثه ای نیز بیانگر پیچیده بودن ساختمان زمین در فلات ایران می باشد