سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا خالو –
محمدمهدی تنکابنی پور – کارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی شریف، طرح تاسیسات زیر بنایی و ساخت

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از یک روند گام به گام، توزیع بهینه عناصر بادبندی در یک قاب بتن مسلح ده طبقه کهبا بادبندهای فلزیX شکل مقاوم سازی جانبی شده است، بر اساس رفتار دینامیکی غیر خطی قاب و با استفاده از نرم افزار Drain-3DXتحت رکورد نرمال شده زلزله السنترو، به دست آمده است. توزیع بادبندهای فلزی در ارتفاع قاب براساس الگوی بارگذاری لرزه ای آیین نامه ۲۸۰۰، قادر نیست تا حداکثر جابجایی نسبی طبقات رادر ارتفاع سازه به صورت یکنواخت در آورد و بنابراین بهینه نیست. در این تحقیق با انجام ۲۰ تحلیل دینامیکی غیرخطی مساحت بادبندها به نحوی تغییر داده شده که سیستم بادبندی بهینه بدست آمده، با داشتن وزنی کمتر از ۱۰ درصد سیستم بادبندی طراحی شده مطابق با توزیع آیین نامه ۲۸۰۰ ، حداکثر جابجایی نسبی طبقه بحرانی و حداکثر جابجایی تراز بام را نیز در محدوده مورد نظر ثابت نگاه داشته است.. توزیع بهینه بدست آمده مشابه با شکل توزیع حداکثر جابجایی نسبی طبقات بوده است به نحوی که برخلاف سیستم آیین نامه که عناصر بادبندی قویتر در طبقات پایین تر بدست می آیند در سیستم بهینه عناصر بادبندی در طبقات بحرانی قویتر خواهند بود.