سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی لاسمی – کارشناس ارشد مهندسی ساخت و تولید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعت
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

توزیع تلرانسهای تولید یکی از مراحل طراحی فرآیند تولید انبوه قطعات صنعتی میباشد . بهینهسازی این توزیع از مسایل مهم مهندسین فرآیند جهت کاهش هزینه تولید بوده است . کار حاضر توزیع بهینه تلرانسهای ماشینکاری را با استفاده از تابع هدف غیرخطی ارایه می کند . از توزیع هزینه ناپیوسته تلرانسها جهت بدست آوردن فاکتور وزنی عملیات تولید برای فرآیند بهینهسازی استفاده شده است . مقایسه نتایج حاصل هزینه کلی کمتر و تلرانسهای بهبود یافتهتری رانشان می دهد . تابع هدف حاصل همراه با قیود فرآیند و قیود زنجیره تلرانسی شناسایی شده در مرحله قبل، به عنوان ماژول محاسبه تلرانسهای تولید در نرم افزار اتوماسیون طراحی چارت تلرانسی به کار گرفته شد . نتایج حاصل از تست قطعات صنعتی با نرمافزار تهیه شده و مقایسه آن با کار انجام شده در صنعت، تلرانسهای بهبود یافتهتری را نشان میدهد .