سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمجتبی متین خواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد امنیت اطلاعات، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ا
سیاوش خرسندی – استادیار دانشکده کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران
فرهاد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

فایروال های توزیعی بسیاری از مشکلات مربوط به کارایی و امنیت فایروال های متمرکز را برطرف می کنند ولی مدیریت انهاکاری پیچیده و مستعد خطاست و پیکربندی انها به صورت دستی ممکن است موجب بروز اشتباهاتی شود که موجبعدم اطمینان خط مشی ها و در نتیجه به خطر افتادن امنیت شبکه شود. در این مقاله به مساله توزیع بهینه خط مشی های کنترل دسترسی پرداخته می شود. این کار از طریق ارائه مدلی صوری (Formal Model) از شبکه و فایروال توزیعی انجام می شود. با معرفی نوع خاصی از برش روی گراف، به نام"Distributed Cut"الگوریتمی مکاشفه ای برای حل مساله توزیع بهینه خط مشی های کنترل دسترسی پیشنهاد میشود. در نهایت میزان توزیع شدگیحاصل از هر یک از روش های ارائه شده، ارزیابی می شود.