سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید سهمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به بررسی و محاسبه تنش در مخزن جدار ضخیم آیزوتروپیک که دمای سطح داخلی آن به صورت سیکلی تغییر می کند، پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از روش تفاضل محدود، توزیع دما در مخزن جدار ضخیم را بدست آورده سپس تنش ها و کرنش های حرارتی در شعاع های مختلف از جداره مخزن محاسبه شده است. تمامی محاسبات با استفاده از کدنویسی در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. مشاهده شده است که نتایج بدست آمده نسبت به نتایج مرجع یکسان و تا حدودی دقیقتر است.