سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید سهمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مخازن تحت فشار بطور گسترده در صنایع مختلف کاربرد دارند . در این مقاله به بررسی و محاسبه تنش در مخزن جدار ضخیم آیزوتروپیک که فشار در سطح داخلی آن به صورت سیکلی تغییر می کند، پرداخته شده است. ابتدا تغییرات فشار جدار داخلی مخزن بصورت تابع سینوسی تعریف شده، سپس تنش ها در شعاع های مختلف از جداره مخزن محاسبه شده است. تمامی محاسبات با استفاده از کدنویسی در نرم افزار MATLAB انجام گرفته است. مشاهده شده است که نتایج بدست آمده نسبت به نتایج مرجع یکسان و تا حدودی دقیقتر است.