سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسدالله عبدی دهکردی – کا
توحید محمودی – دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی راه آهن- دانشگاه علم و صنعت شرک

چکیده:

امروزه از روشهای المان محدود به عنوان یکی از روشهای ارزیابی قطعات قبل از کاربرد همه جانبه آنها به منظور تعیین نقاط حساس و چگونگی رفتار قطعه در مقابل بارهای مکانیکی, حرارتی, … می باشد که به طور فراوان در صنعت و علوم مهندسی استفاده می گردد. به منظور کاهش نیروی وارده به محور در هنگام عملیات دمونتاژ چرخ از روی آن، شیاری شعاعی توسط عملیات برشکاری بر روی آن ایجاد می گردد. با توجه به نیاز مجموعه در این مقاله سعی شده است با استفاده از روش المان محدود، حدود تقریبی توزیع درجه حرارت در چرخ منوبلوک برش داده شده قبل از عملیات دمونتاژ چرخ از روی محور را با توجه به حساسیت محور به درجه حرارت های بالا بدست آورد. درجه حرارت نقطه میانی چرخ در محل تماس با محور به عنوان حساس ترین نقطه موجود, به عنوان درجه حرارت مبنای طراحی زمان گرمادهی در نظر گرفته شده است و اثر گرمادهی انتهای شیار برشکاری و فاصله انتهای شیار تا نشیمنگاه محور بر روی درجه حرارت ایجاد شده، مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز نمودار کاربردی به هنگام عملیات برشکاری چرخ ارائه گردیده است.