سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناصر فتورائی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) – دانشکده مهندسی پزشکی
علی پاشایی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) – دانشکده مهندسی پزشکی
ملیکه نبئی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) – دانشکده مهندسی پزشکی
غلامرضا عطائی – دانشگاه علوم پزشکی بابل – دانشکده پیراپزشکی

چکیده:

در مبحث انتقال حرارت در یک بافت زنده، معادله پنس (Pennes) به عنوان یکی از مدلهای پذیرفته شده و شناخته شده مطرح است. در این معادله، تولید حرارت در بافت زنده، ناشی از دو منبع خون رسانی و متابولیسممی باشد. در اثر بالا رفتن دمای بافت های سطحی، یک مکانیزم انتقال حرارت جابجایی آزاد در اطراف سر شکلخواهد گرفت. در این پروژه مدلی دو بعدی از سر انسان در مقطع ساجیتال میانی و با استفاده از آناتومی واقعیآن مدلسازی شده و برای بررسی انتقال حرارت در درون بافتهای زنده و اثر آن بر جابجائی آزاد هوای اطراف سردر نظر گرفته شده است. شبیه سازی با استفاده از روش حجم محدود و نرم افزار فلوئنت (Fluent) ویرایش ۶ انجام شده و پروفیلهای توزیع دما در سر و هوای اطراف آن, همچنین پروفیلهای توزیع بردار سرعت در هوای اطراف سر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.