سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

موسی جعفری – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند
جعفر صادق سلطان محمدزاده – دانشکده مهندسی شیمی – دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

آزمایشات توزیع زمان ماند (RTD) فاز مایع به عنوان یک پارامتر هیدرودینامیکی در کنتاکتور جدید گاز- مایع که جهت تصفیه قاضلاب با ازن طراحی و ساخته شده است ، صورت گرفته است .یک دستگاه هدایتسنج الکتریکی نیز به عنوان دستگاه شناساگر(detector) جهت انجام آزمایشات طراحی و ساخته شده است. از مدل دو پارامتری راکتور اختلاط کامل(CSTR) با حجم مرده (dead zone) و جریان کنارگذر (bypass) جهت مدل کردن رفتار اختلاطی کنتاکتوراستفاده شده است آزمایشات نشان میدهد که در دبیهای پایین مایع قسمتی از حجم کنتاکتور را فضای مرده تشکیل میدهد در حالی که در دبیهای بالا سهم جریان کنارگذر قابل توجه است. سرعتهای مختلف همزن نیز تنها در مدت زمانرسیدن منحنیهای توزیع زمان ماند(RTD)به نقطه ماکزیمم موثرند و تاثیر قابل توجهی در این منحنیها ندارند.