سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مائده شیرانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
امیر فتوت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خادمی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامحسین حق نیا – استاد دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

خاک یکی از اجزای عمده محیط زیست است . امروزه با پیشرفت صنعت، احتمال آلوده شدن خاک در حال افزایش است . از میان مواد آلاینده خاک، فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیکی بر موجودات زنده حتی در غلظت های کم، سهم مهمی در آلوده کردن محیط زیست دارند غلظت این فلزات در سطح خاک ها کم است، مگر اینکه جزء مواد مادری بوده ویا در اثر ته نشست های رسوبی و یا رسوبات یخچالی در محیط قرار گرفته باشنددرغیر این صورت در اثر فعالیتهای بشر، مانند صنایع ذوب فلز، آبکاری فلزات، صنایع شیمیایی و رنگرزی و یا در اثر استفاده از کودهای شیمیایی، علف کش ها، قارچ کش ها و یا سوزاندن سوخت های فسیلی ( حاوی مواد افزودنی ) به محیط زیست وارد می شوند . محمد پوراننشان داد که غلظت کروم در پساب خروجی از صنایع شهرک چرمشهر بسیار زیاد بوده ( به طور میانگین ۶۳ میلی گرم در لیتر ) و توانایی بالقوه ای درآلوده کردن خاک و سمیت آن داشته است . با توجه به اینکه استان خراسان رضوی به دلیل داشتن اراضی کشاورزی و فعالیتهای صنعتی و همچنین به دلیل جمعیت شهری بالا می تواند در معرض آلودگی با این فلزات قرار گیرد، بررسی میزان غلظت این عناصر در خاکها، امری ضروری به نظر می رسد