سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کیومرث کمالی مقدم – سازمان انرژی اتمی ایرن
محمود صداقتی زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم، گروه فیزیک
شبنم حیدری کاهکش – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

ستون حرارتی در راکتور تحقیقاتی تهران با ایجاد یک میدان نوترونی حرارتی با شدت بالا برای انجام آزمایش های مختلف، در مجاورت قلب این راکتور تعبیه شده است.انجام بهینه آزمایش هایی که در این مکان انجام می گیرد،( مانند آزمایش های فعالسازی نوترون، تولید نیمه رساناها، پرتودهی نمونه ها و…) مستلزم مشخص بودن شار نوترون گرمایی در هر نقطه آن است[ ۱]. در این مقاله سعی شده است با استفاد از کد محاسباتی MCNP، شار نوترون حرارتی را در قسمت هایی از این ستون که برای پرتو دهی در نظر گرفته شده است، محاسبه کرده و سپس نتایج فوق را با اندازگیری های تجربی شار توسط فویل های فعالسازی طلا مقایسه کنیم و در نهایت توزیع نوترون حرارتی درون این مکان بدست آوریم.