سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سمیه صدر –
نادر فتحیان پور –
مجید افیونی –

چکیده:

این تحقیق به بررسی گسترش مکانی عنصر وانادیوم در بخش‌هایی از استان اصفهان می‌پردازد. نمونه برداری در۲۵۵ نقطه بر روی شبکه‌ای با فاصله ۴ کیلومتر با روش تصادفی نظامدار انجام شد. وسعت منطقه مطالعاتی ۶۸۰۰ کیلومتر مربع در نظر گرفته شد و غلظت وانادیوم در نمونه‌های خاک توسط دستگاه XRF اندازه‌گیری شد. مطالعات آماری توسط نرم افزار SPSS و مطالعات زمین آماری توسط نرم افزار WINGSLIB انجام گرفت. بیشترین و کمترین غلظت وانادیوم در منطقه مطالعاتی به ترتیب ۱۴۰/۱ و ۱۹/۲ mg/kg با میانگین ۸۲/۲۵ mg/kg گزارش می‌شود. نقشه‌های حاصل از کریجینگ غلظت‌های بالای وانادیوم را در قسمتهایی از شمال غرب منطقه به سمت مرکز آن نشان می دهد. پراکندگی‌های کم وسعت وانادیوم در سطح استان مشاهده شد که می‌توان آن را به طور موضعی به کشاورزی و کاربرد کودهای شیمیایی بخصوص کودهای فسفاته مربوط دانست از سویی وزش بادهای غالب منطقه از سمت جنوب و جنوب غرب را می‌توان از عوامل گسترش این عنصر از صنایع موجود در منطقه دانست.