سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید آرزومند – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی شریف
سیامک کاظم زاده – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی شریف
بیژن فرهانیه – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف دانشکده مهندسی مکانیک , دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این نوشتار ضمن بررسی توزیع مصرف سوخت در بخش پخت و پز در خانوارهای تهرانی به عنوان یک گروه نمونه ای , سعی شده است با شناسایی بخشهای پرمصرف اولویتهای تحقیقاتی در زمینه کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت و نیز فرهنگ سازی در این بخش مشخص گردد. به این منظور با تدوین پرسش نامه مناسب, یک آمارگیری پیمایشی در سطح شهر تهران انجام شده است. سپس با استفاده از نتایج این آمارگیری و با در نظر گرفتن نتایج آزمون تجهیزات مورد استفاده برای پخت و پز در آزمایشگاه جامع صرفه جویی در دانشگاه صنعتی شریف و با مدلسازی مصرف سوخت در این تجهیزات میزان مصرف نهایی سوخت برای طبخ غذاهای گوناگون و درظروف مختلف به دست آمده است.