سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کریم شهبازی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،
حمیدرضا قاسمی دهکردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،
قربانعلی روشنی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،
علی آخوندی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران،

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل تعیین نیاز کودی و مطالعات ارزیابی اراضی، نقشه های حاصلخیزی خاک می باشد . تهیه این نوع نقشه ها به روش معمول به دلیل نیاز به تعداد زیاد نمونه برداری و آزمایشهای شیمیایی و فیزیکی پرهزینه بوده و عملاً در سطوح وسیع بسیار مشکل می باشد . از جمله راههای غلبه بر این مشکل استفاده از اطلاعات مربوط به تجزیه های شمیایی و فیزیکی انجام گرفته در طول سالهای گذشته می باشـد . این اطلاعات می تواند مربوط به طرحهای تحقیقاتی انجام شده، مطالعات خاکشناسی و یا تجزیه های موردی مربوط به اشخاص و یا سازمانهای مختلف باشد . لازم به ذکر است این اطلاعات که با صرف هزینه و نیروی انسانی زیادی تهیه شده، عملا پس از یکبار استفاده درگزارشهای مختلف، در دفاتر آزمایشگاهها ثبت شده و هیچگونه استفاده دیگری از آنها نشده است . لذا هدف و ضرورت این بررسی، جمع آوری، ذخیره سازی و آنالیز این اطلاعات بوده است . در این بررسی با استفاده از نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روشهای زمین آمار (Geostatistics) ، نقشه حاصلخیزی خاک و پراکنش عناصر غذایی مختلف در دشتهای عمده کشاورزی استان گلستان تهیه شد . نقشه های تولید شده، در تحقیقات بعدی برای تعیین توزیع جغرافیایی عناصر قابل استفاده، الگوهای منطقه ای کمبود عناصر غذایی در گیاهان، حیوانات و انسانها، ارتباط این عناصر با مواد مادری و تعیین کاربری اراضی مفید خواهد بود .
بطور خلاصه اهداف اصلی این مطالعه شامل :
۱- گردآوری، مکانیابی و ایجاد بانک اطلاعاتی نتایج آزمایشات تجزیه خاک، آب و گیاه که در سالهای قبل در آزمایشگاههای خاکشناسی استان انجام گرفته بود . ۲- پهنه بندی اطلاعات تجزیه خاک، تهیه
نقشه های پراکنش عناصر، بررسی توزیع مکانی و تغییرات زمانی میزان عناصر غذایی موجود در خاک طی سالهای مختلف . ۳- انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی که به میزان عنصر خاصی در خاک حساس هستند . ۴ -پی بردن به اولویت نیاز غذایی گیاهان و پیش بینی امکان بروز کمبود عناصر غذایی در هر منطقه می باشد .