سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد بهنام فر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران
وحید شریف – دانشجوی دکتری مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس

چکیده:

پس از زلزل ههای Kobe- 95 و Northridge− ۹۴ بسیاری از ساز ههای مدرن دچار تخریب کلی یا آسیب دیدگی جدی ،شدند که پس از تحقیقات فراوان قسمت عمده خراب یهای ناشی از این دو زلزله به اثرات زلزل ههای میدان نزدیک(Near-Field) نسبت داده شد. از اینرو تحقیقات بعدی در جهت شناسایی بهتر اینگونه زلزله قرار گرفت. در این راستا درتحقیق حاضر اثرات زلزل هها یحوزه نزدیک بر توزیع نیروهای داخلی در قابهای خمشی فولادی مورد بررسی قرار مگیرد. ساز ههای مورد بررسی سه سازه ۴ و ۸ و ۱۲ طبقه بوده که ابتدا تحت پالس ساده با پریودهای مختلف و سپس تحت نگاشت زلزل ههای واقعی قرار گرفته و توزیع نسبت نیاز به ظرفیت در ارتفاع سازه مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که مقدار وتوزیع نیروهای داخلی سازه حساسیت زیادی به نسبت پریود طبیعی سازه به پریود پالس حرکت زمین دارد