سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشته علی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آمار اقتصادی اجتماعی

چکیده:

دانستن شکل و نوع از کار افتادگی یک سیستم و یا مؤلفه ای ازیک سیستم از اهمیت خاصی برای یک مدیر و یا مهندس نگهداری و تعمیرات برخورداراست .این اهمیت از آن جهت است که می توان با توجه به اطلاعات موجود عملکرد سیستم را پیش بینی کرده و از خرابی های ناگهانی جلوگیری به عمل آورد. درواقعیت با موارد زیادی روبرو می شویم که داده ها دارای توزیع طول عمر U شکل می باشند.در این مقاله به بررسی توزیع وایبل تعمیم یافته و برآورد پارامترهای آن میپردازیم.