سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حیدری – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق مرکز تحقیقات فشار قوی
محسن آریان نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده برق مرکز تحقیقات فشار قوی

چکیده:

از آنجایی که ترانسفورماتور تزریق جریان بطور وسیعی برای آزمون های استاندارد تجهیزاتی مانند سیستم های حفاظت ، فیوزها ، مدار شکن های قدرت کلید های ولتاژ پایین (ACB, MCCB) و کلید های جدا کننده (Sectionalizing Switches) و.. در صنعت برق بکار می رود عملکرد این ترانسفورماتور حائز اهمیت می باشد. اما متاسفانه این دستگاه برای انجام آزمون جریان بالا در ایران موجود نمی باشد تا آنجائی که نویسندگان این مقاله تاکنون اطلاع داشته، هیچ گزارشی در مورد روند توزیع چگالی شار که بطور مستقیم با
مشخصه های حرارتی متناسب بوده، در چنین سیستم جریان بالایی ارائه نگردیده است . این مقاله بنا دارد، با مقایسه مستقیم توزیع چگالی شار موضعی در هسته های دوستونه و سه ستونه یک ترانسفورماتور تزریق جریان ۲۵kA تکفاز، این خلاء را هموار سازد. در این مقاله، با استفاده از نرم افزارهای المان محدود Ansys5.4 و Cosmos/M دوبعدی ، چگالی شار موضعی در دو هسته دوستونه و سه ستونه و همچنین تلفات مخزن ناشی از جریان بالای این ترانسفورماتور بررسی شده است. نتایج حاصله نشان داده توزیع چگالی شار در هسته دو ستونه، بخاطر عدم وجود اتصال – T و مقاومت مغناطیسی کمتر در مسیر شار نسبت به هسته سه ستونه یکنواختی بهتری دارد. اما هسته سه ستونه با اتصال ٤٥ درجه ، به علت تقارن افقی و عمودی هسته از نظر توزیع یکنواخت نیروهای مکانیکی در تما می جهات عملکرد بسیار بهتری نسبت به دو ستونه آن دارد . لذا با توجه به بالا بودن جریان ودر نتیجه بالا بودن نیروی های مکانیکی حاصله، برای ساخت این ترانسفورماتور از هسته سه ستونه استفاده می شود.