سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا حجازی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها ایران
مهدی تنهاطلب – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها ایران

چکیده:

مدیریت موثر عملیات تولیدی نقش بسیار مهمی در موفقیت یا شکست هر سازمان تولیدی ایفا می کند . برنامه ریزی سلسله مراتبی ۲ عنوان یکی از روش های مطرح شده در مدیریت عملیات تولیدی توجه زیادی را در دو دهه اخیر در میان محققان برای حل مسائل برنامه ریزی تولید به خود جلب نموده است . معمولا خروجی برنامه ریزی سلسله مراتبی بصورت ارائه یک سربرنامه تولید می باشد . علی رغم وجود گزارشاتی مبنی بر نتایج موفقیت آمیز بکارگیری مدل های HPP ، توجه صرف این مدل ها به برنامه ریزی بلند مدت و میان مدت و عدم توجه به ارتباطآن با برنامه ریزی کوتاه مدت و در سطح کارگاه، باعث مقبولیت کمتر این مدل ها در دنیای واقعی شده است . برای بر طرف نمودن این مشکل، مدل بسط یافته ای از برنامه ریزی سلسله مراتبی ارائه شده است ولی آن مدل صرفا " با فرض وجود تنها یک ماشین در کارگاه ارائه شده است که عملا کاربرد آن را بسیار محدود می سازد . بنابراین در این تحقیق مدلی ارائه شده است که ضمن برنامه ریزی با فرض تعدد ماشین الات در کارگاه، خروجی آن یک سربرنامه واقعی و بر اساس در نظر گرفتن محدودیت ها باشد . این مدل در یک شرکت تولیدی بکارگرفته شده است که نتایج مفیدی را به همراه داشته است .