سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی پولادی –

چکیده:

با توجه به کاهش روز افزون انرژی های فسیلی مانند نفت وگاز وآلودگی های ناش ی از مصرف این سوخت ها، امروزه استفاده ار انرژی های نو برای تأمین نیاز انرژی مورد توجه قرار گرفته است ک ه انرژی خورشیـدی به عنـوان یکی از ارزان ترین وپاکیزه ترین آنها از اهمیـت خاصی برخـوردار است . در میـان سیستم های خورشیدی، سیستم های خانگی تهیه آب گرم به وسیله آب گرمـکن های خورشیـدی ترموسیفون بیشتر مدنظر می باشد که تحقیق بیشتر به منظور افزایش بازده وکاهش قیمت این سیستم ها را می طلبد .
در این پژوهش تحقیق بر روی سه نوع از گیرنده های تخت خورشیدی انجام پذیرفته است . طرح اول از نوع متداول این گیرنده ها که شامل ٨ سری لوله موازی ودو هدر که بر روی یک ورقه آهن سیاه به ابعاد١ * ٢ متـر به وسیـله بست سوار شده اند، تشکیـل ش ده اند . دو طرح دیـگر از نـوع توسعه یافته گیرنده های جدیدی هستند که در تحقیقات قبل انجام شده در دانشگاه صنعتی شریف مورد آزمایش قرار گرفته اند . ابعاد این د و طرح توسعه یافته جدید ٢*١ متر می باشد ( گیرنده های نوع لوله ای وسراسری ). مقایسه این سه طرح نشان می دهد که گیرنده نوع لوله ای نسبت به نوع سراسری وگیرنده نوع سراسری نیز نسبت به نوع متداول از بازده بالاتری برخوردار می باشد . همچنین به منظور جلوگیری از خوردگی صفحات گیرنده در تماس با آب وجلوگیری از یخ زدگی آب در روزهای سرد سال، تحقیقات با مخلوطی از آب و ضد یخ تکرار شده است که نتیجه این آزمایشات کاهش بازده این سه گیرنده را نشان می دهد . علاوه براین آزمایشات، آزمایش دیگری به منظور مقایسه بازده بین گیرنده نوع لو له ای وگیرنده دیگری ساخت شرکت پلار از نوع گیرنده های متداول می باشد، صورت گرفته است که نتیجه آن بازد ه بیشتر گیرنده نوع لوله ای می باشد . همچنین به منظور پیش بینی عملکرد گیرنده ها برای هر گیرنده رابطه ای تجربی که رابطه بین اعداد نوسلت جریان با عدد رینولدز جریان وز اویه صفحه گیرنده نسبت به افق را بیان می کند، در حالت آب و مخلوط آب وضد یخ، ارائه شده است