سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید واثقی – استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی همدان
علی کریمی طاهری – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد- دانشگاه صنعتی شریف
Hyoung Seop Kim – Professor, Department of Materials Science and Engineering, POSTECH, Korea.

چکیده:

امروزه ساخت سازه های مستحکم و سبک با توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی بطور جدی مورد توجه صنایع هوافضا و حمل و نقل است. امروزه اغلب محصولات اکستروژن از آلیاژ های آلومینیوم ساخته شده و در این میان اکثر آنها آلیاژ های گروه ۶۰۰۰ می باشند. اخیرا مواد با اندازه دانه های نزدیک نانو دارای جذابیت های زیادی بواسطه استحکام های بسیار بالا هستند. در بین روش های تغییر شکل شدید، روش ECAP دارای مزایایی از جمله ریزدانگی بسیار شدید می باشد. در این روش براحتی م یتوان کرنش های زیادی به نمونه وارد نمود بدون آنکه تغییری در هندسه نمونه ایجاد شود و اگر ECAP در شرایط دمایی گرم و بر یکی از آلیاژ های پیرشونده آلومینیم انجام پذیرد، میتوان به ترکیب بسیار عالی از ریزدانگی (در حد نانو) و رسوبات ریز با توزیع مناسب تر در ماده دست یافت. در این پژوهش به منظور مطالعه رفتار پیری دینامیکی آلیاژ ۶۰۶۱ در قالب ECAP، نمونه های محلول سازی شده در دماها و سرعت های مختلف در قالب ECAP اکسترود و خواص مکانیکی و فیزیکی نمونه های حاصل از طریق میکروسختی سنجی و تفرق الکترون های برگشتی (EBSD) مورد مطالعه قرار گرفت. تصاویر EBSD نشان دادند که کوچکترین اندازه دانه در دمای ۱۵۰ درجه سانتیگراد و سرعت اکسترود کم با اندازه دانه ۳۲۰ نانو متر قابل دستیابی است.