سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره میرسعیدقاضی – پژوهشگر گروه کاربردهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرک
محمود خراط – مدیر گروه کاربردهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرکز ت
بابک عبدحق – پژوهشگر گروه کاربردهای فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مرک

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با تمرکز بر شیوه های آموزش گروهی و ملاحظات و نیازمندیهای تحقق آن، نقش ویژه ابزارهای نوین مکاتبه از دیدگاه شکل ، محتوا و رویکردهای بکارگیری آن مورد بررسی قرار گیرد. دراین مقاله همچنین با اشاره به نحوه دسترسی به این ابزارها و امکان استفاده ساده از ویژگی های مختلف آن توسط تمام متخصصین حوزه های گوناگون، روش شناسی تحقق محیطهای آموزش گروهی با استفاده از این ابزارها و نحوه تاثیر بر ارتقاء یا بر ساخت دانش بیا ن خواهد شد. درنهایت بیان خواهد شد که متون و ابر متنها، با توجه به مولفه های جدید قابل گسترش در بکارگیری آنها، و ویژگی امکان انتقال آنها در خطوط کم ظرفیت و ارزان ارتباطی ، بخوبی در شکل گیری محیطهای آموزشی گروهی مورد استفاده قرار می گیرند. تطبیق پذیر نمودن فضای آموزشی مورد نظر، و تحقق آن با استفاده از ابزارهای مکاتبه، مبتنی بر مدل استخراج شده از فراگیران و مدل تبیین شده از فضای دانش مورد نظر ، رویکردی است که در این مقاله بدان اشاره خواهد شد. هدف از این رویکرد ساختاردهی به یک محیط گروهی مبتنی بر متن است که حتی اگر با سرگرمی طراحی شده باشد ، به محیطی میل نماید که فرایند فراکیری را پشتیبانی می کند.