مقاله توسعه آموزشي و مشارکت انتخاباتي: مطالعه موردي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم اجتماعي از صفحه ۱ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: توسعه آموزشي و مشارکت انتخاباتي: مطالعه موردي انتخابات دوره نهم رياست جمهوري ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشارکت انتخاباتي
مقاله توسعه آموزشي
مقاله دموکراسي
مقاله نرخ باسوادي و قشرهاي اجتماعي جديد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين نوشتار مشارکت انتخاباتي در ايران بر حسب استانهاي کشور در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري مورد تحليل قرار گرفته است. مساله مقاله آن است که ميزان مشارکت انتخاباتي در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري برحسب استانهاي کشور تفاوت پذيري پرابلماتيک دارد و تغييرات آن تابع يک الگوي منظم نيست. پس از اثبات اين مساله درمقام يافتن راه حل تئوريک مساله، بحث نظري اين نوشتاررا بررويکردهاي تئوريک داياموند، ليپست و هانتينگتون استوار ساخته، رابطه مساله را با نظريه مناسب تابع نظم منطقي کرده ايم. درادامه با الهام از نظريه هاي موجود، دستگاه نظري متناسب با مساله مقاله فرموله شده است. درسطح تبيين تئوريک استدلال شده است که ميان مشارکت انتخاباتي و توسعه آموزشي هم تغييري وجود دارد؛ به گونه اي که هرچه ميزان توسعه آموزشي بيشتر باشد، ميزان مشارکت انتخاباتي نيز بيشتر مي شود. اين استدلال از طريق روش تحليل رگرسيون مورد داوري تجربي قرارگرفته است. شواهد موجود دلالت برآن دارد که ميان مشارکت انتخاباتي و توسعه آموزشي به اندازه ۶۹ درصد هم تغييري وجود دارد.