سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد رحمان پور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
محمدجواد لیاقت دار – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
ابراهیم افشار – عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

آنچه در سالهای اخیر مشاهده می شود حاکی از رشد صعودی و حیرت انگیز نرخ تحولات به مدد فناوری اطلاعات و افزایش روزافزون دانش و آگاهی آدمی است نظام آموزش عالی به عنوان مهمترین رکن هدایت کننده جامعه به سمت جامعه اطلاعاتی و تشکیل سرمایه انسانی در این فرایند مهمترین نقش را به عهده دارد تحقیق این امر نیازمند بازنگری رویکردها و روشهای اموزشی و استفاده از رویکرد آموزش الکترونیکی به عنوان یک راهبرد جدید آموزشی است با توجه به تقاضای اجتماعی زیاد برای آموزش عالی کمبود امکانات هزینه های زیاد و ضعف نظام آموزشی کنونی اهمیت آموزش الکترونیکی بیش از پیش قابل لمس است درایران با درک چنین ضرورت هایی گام های مثبتی دراین زمینه انجام گرفته است که راه اندازی دوره های مجازی و آموزش الکترونیکی در بعضی رشته ها و دانشگاهها از جمله این گامهای مثبت است.