سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سعیده امیدی – دانشجوی دکتری- مدیریت منابع انسانی

چکیده:

مدیریت منابع انسانی به دلیل تلاطمات محیطی اعم از تغییرات سریع اقتصادی ،سیاسی و فناوری ، گستردگی و پیچیدگی ارقابت، تغییرات قابل توجه در ماهیت و ترکیب نیروی کار ، با چالش های متعددی روبرو است است. در این شرایط، مدیریت استراتژیک منابع انسانی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود نقش پر رنگ تری را ایفا نماید . این مقاله در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی با استفاده از روش پژهش ترکیبی، در زمینه الگوی های رایج و متداول تحت یک دسته بندی کلی عقلایی ، واقعی (طبیعی)ونگرش جدید یک پارچه (SRPs( بحث نموده ،سپس در خصوص تد وین استراتژی توسعه منابع انسانی به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده آن در قالب نگرش یک پارچه(SRPs) به تحلیل می پردازد.