مقاله توسعه اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي عضو پيمان كيوتو و كشورهاي آسياي جنوب غربي (با تاكيد بر منحني زيست محيطي كوزنتس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصاد كلان (پژوهشنامه علوم اقتصادي) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: توسعه اقتصادي و آلودگي محيط زيست در كشورهاي عضو پيمان كيوتو و كشورهاي آسياي جنوب غربي (با تاكيد بر منحني زيست محيطي كوزنتس)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه اقتصادي
مقاله منحني زيست محيطي كوزنتس
مقاله شاخص توسعه انساني
مقاله پيمان كيوتو
مقاله آسياي جنوب غربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري گولك مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طبق فرضيه زيست محيطي كوزنتس يك رابطه U برعكس ميان سطح توسعه يافتگي جوامع و ميزان آلودگي هاي زيست محيطي وجود دارد. آلودگي هوا يكي از مشكلات زيست محيطي است كه در سال هاي اخير و همگام با توسعه جوامع، صنعتي شدن و رشد تكنولوژي، به خطري جدي براي بشر تبديل شده است. مطالعات انجام شده در مورد گازهاي آلاينده منطقه اي و محلي يك رابطهU  برعكس بين آلودگي سرانه و GDP سرانه يا شاخص توسعه انساني (HDI) را اثبات مي كند؛ اما در مورد گازهاي آلاينده جهاني مانند CO2 نتايج بررسي ها متفاوت است. در اين مطالعه رابطه انتشار سرانه دي اكسيد كربن و شاخص توسعه انساني به كمك داده هاي تلفيقي (پنلي) در قالب فرضيه كوزنتس، براي كشورهاي آسياي جنوب غربي و كشورهاي عضو پيمان كيوتو در دوره ۱۹۹۰-۲۰۰۴ مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج بررسي براي كشورهاي آسياي جنوب غربي يك رابطه افزايشي خطي بين انتشار CO2 وHDI  را نشان مي دهد و اين رابطه براي كشورهاي پيمان كيوتو به صورت يك رابطه N شكل به دست آمد.