سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اسدالله خواهنده کارنما – استادیار ؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد ومدیریت دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبداله طیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنرکرمان

چکیده:
ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی، با نقش بسیار کلیدی در توسعه اقتصادی پایداردرهمه جوامع، همچنین بستر سازی برای فرهنگی که حامی کارآفرینی باشد و مهم تر از همه ، تربیت افراد کارآفرین ؛ بویژه تحصیل کردگان برای تمامی جوامع ؛ بخصوص جوامع در حال توسعه ای مانند ایران ، با نیروی آماده به کاری که دارد ، از اهمیت و ضرورت فراوانی برخوردار است. ایجاد و تقویت ارزش ها ، نگرش هاو رفتارهایی که منجر به کارآفرینی می گردد ، بطور کلی تحت عنوان « فرهنگ سازی کسب و کار» ازآن یاد می شود که از مؤلفه های استراتژی توسعه پایدار می باشد ؛ بنابراین تلاش برای انواع ابداع ، خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی از جنبه های مهم توسعه اقتصادی کشور است که تعبیر علمی آن ، تولید ثروت از دانش می باشد . رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار، بدون تشریک مساعی افراد جامعه امکان پذیر نیست.یکی از عواملی که باعث توسعه پایدار می شود، این است که فرهنگ کارآفرینی را توسعه و عمومیت دهیم ؛ چراکه همین کسب و کارهای کوچک فرشته نجات اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله به تبیین نقش کارآفرینی در توسعه اقتصادی پایدار پرداخته و به آثاری که کارآفرینی بر توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی در عرصه داخلی و بین المللی دارد، می پردازد و مشخص می کند که دستیابی به آرمان های توسعه پایدار با جایگاه شایسته ای که در اقتصاد جهانی کشور فراهم می کند ، تنها از طریق اجرای راهبرد توسعه کارآفرینی امکان پذیر است.