سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شریف یزدی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
متین باقرپور – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدر

چکیده:

در این مقاله دو روش‌ برای منطقه‌بندی استان‌های کشور ارائه می‌شود. هدف از منطقه بندی آن است که هر چند استان مشابه در قالب یک گروه قرار گیرند. بدین منظور، ابتدا مفهوم مشابهت دو استان، بر پایه تعدادی شاخص کمی تعریف می‌شود. سپس، نخستین الگوریتم ابتکاری برای منطقه بندی معرفی می‌شود که طی آن ابتدا استان‌هایی به عنوان هسته مرکزی مناطق انتخاب می‌شوند و سپس در هر مرحله یک استان به یکی از مناطق اضافه می‌شود. در دومین الگوریتم، ابتدا استان‌ها بر مبنای یک مدل برنامه‌ریزی خطی مرتب می‌شوند و سپس استان‌های مشابه در قالب مناطق قرار می‌گیرند. در انتها، شاخصی برای ارزیابی طرح‌های منطقه‌بندی معرفی می‌شود و طرح‌های حاصل از الگوریتم‌ها با هم مقایسه می‌شوند و در صورت امکان با جابجایی‌های دوتایی بهبود داده می‌شوند. از این الگوریتم‌ها به عنوان مطالعه موردی، در تعیین مناطق فروش شرکت بازرگانی توسعه نیشکر استفاده شده است