سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریدون نقیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سیستمهای اطلاعات مکانی GIS، گروه م
محمود رضا دلاور – استادیار گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
آرش رحمانی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – فتوگرامتری ، گروه مهندسی نقشه بر

چکیده:

یکی از مهمترین کاربردهای سیستمهای اطلاعات مکانی ( GIS ) در زم ینه مدیریت بهینه تسهیلاتی چون حمل و نقل می باشد . در این زمینه قابلیتهای تجزیه و تحلیل شبکه در سیستمهای اطلاعات مکانی ( GIS ) از جمله محاسبه کوتاهترین مسیرمی تواند بسیار مفید واقع شود . در این مقاله الگوریتم های کوتاهترین مسیر نظیر دیکسترا، بلمن فورد ، فلوید – وارشال و جانسون مورد نقد ، بررسی و مقایسه قرار گرفته و الگوریتم دیکسترا با توجه به قابلیتهایش برای حل مساله کوتاهترین مسیر انتخاب گشت . این الگوریتم برای داده های حجیم ( یعنی بیش از ۳۰۰۰ گره ) دارای سرعت پایینی است و نمی توان آن را برای حل کوتاه ترین مسیر در کاربردهای آنی مانند وب بکار برد . در این تحقیق روشی جدید جهت بهینه سازی الگوریتم دیکسترا ابداع گردید ونتایج بر روی شبکه راههای ایران جهت تعیین کوتاهترین مسیر بطور موفقیت آمیزی تست شد بنحوی که سرعت اجرای الگوریتم بهینه سازی شده نسبت به الگوریتم دیکسترا تا میزان ۷۵ درصد افزایش یافت