مقاله توسعه انساني مبتني بر جنسيت و آموزش زنان (نتايج مطالعه اي بين کشوري) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۵۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: توسعه انساني مبتني بر جنسيت و آموزش زنان (نتايج مطالعه اي بين کشوري)
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله توسعه انساني
مقاله توسعه جنسيتي
مقاله توان مندسازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي خامنه مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ودادهير ابوعلي
جناب آقای / سرکار خانم: برزگر نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله در پي آن است که وضعيت آموزشي زنان را با ابعاد گوناگون توسعه در حوزه توسعه انساني و توسعه جنسيتي و در ارتباط با شاخص هاي بهداشتي، اقتصادي و سياسي تحليل و از طريق مطالعه تطبيقي ميان کشورهايي با درجات متفاوت از حيث توسعه يافتگي، روندهاي آموزشي در اين کشورها را مطالعه نمايد. در اين مطالعه با استفاده از روي کرد روش شناسي تلفيقي از روش کتابخانه اي و تحليل ثانويه و از داده هاي بانک جهاني و گزارش هاي توسعه انساني (سال ۲۰۰۶) براي پاسخ به سوالات پژوهشي و آزمون فرضيه هاي اصلي مقاله استفاده خواهيم كرد. يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که آموزش زنان نه تنها نقشي مهم در توسعه انساني دارد، بلکه توسعه جنسيتي را نيز بهبود مي بخشد به طوري كه توان مندسازي زنان عمدتا به لحاظ آموزشي و بهداشتي بوده و موقعيت زنان بر حسب مشارکت اقتصادي و سياسي در ميان کشورها يا در سطح بين المللي، در خلال سال هاي ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۶ تغييرات مهمي نداشته است. هم چنين در تمامي کشورهاي مورد مطالعه، شاخص هاي آموزشي مربوط به زنان همبستگي بالايي با شاخص هاي بهداشتي نشان مي دهند در حالي که همبستگي آموزش زنان با شاخص هاي اقتصادي و سياسي – به ويژه در ميان کشورهاي کمتر توسعه يافته – ضعيف تر بوده است.