سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حمیدرضا شمس دین – هسته پژوهشی سیستمهای قدرت، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر
مسعود رشیدی نژاد – هسته پژوهشی سیستمهای قدرت، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر و پژوهشکد
علی اکبر قره ویسی – هسته پژوهشی سیستمهای قدرت، دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر و پژوهشکد
حسین فرهمند – پژوهشکده انرژی، مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیط

چکیده:

با افزایش مصرف انرژی الکتریکی، خطوط شبکه دچار تراکم خواهند شد. در نتیجه برای رفع تراکم باید از میزان بار مصرفی کاسته شود که این مساله باعث ضرر و زیان به مصرف کنندگان خواهد شد. یکی از راه های جلوگیری از کاهش بارهای شبکه افزایش خطوط جدید در شبکه و در نتیجه بهبود تراکم خطوط متراکم شده در شبکه م باشد. از آنجا که احداث خطوط جدید پر هزینه می باشد باید بهینه ترین محل برای احداث خط یا خطوط جدید انتخاب شود. در مقاله حاضر سعی شده با یافتن محل نصب خطوط جدید توسط الگوریتم ژنتیک حقیقی تراکم خطوط موجود در سیستم مورد مطالعه بهبود یابد. نتایج حاصل از اعمال الگوریتم ژنتیک حقیقی به سیستم نمونه ۶ باسه IEEE صحت روش پیشنهادی را نشان می دهد.