مقاله توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۳۰ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: توسعه تجاري سازي دستاوردهاي علمي از طريق تحقيقات توليد نيمه صنعتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امکان سنجي فني- اقتصادي
مقاله تحقيقات توليد نيمه صنعتي
مقاله تجاري سازي
مقاله دستاورد پژوهشي
مقاله توليد صنعتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از ديدگاه نظام ملي نوآوري، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي داراي اهميت و جايگاه ويژه در نظام هاي علمي، فني، اقتصادي و اجتماعي است. علي رغم اهميت و ارزش بالاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش هاي علمي، همواره در فرايند تجاري سازي مسايل و مشکلات زيادي وجود دارد که مانع از تحقق اهداف تجاري سازي مي شود. يکي از موانع عمده تجاري سازي، ناکارآمدي روشها و عدم بکارگيري روش علمي- تجربي معتبر براي تجاري سازي است. در اين مقاله، با استفاده از متدولوژي ترکيبي مطالعه اسنادي و پژوهشهاي ميداني با توجه به مفاهيم و الگوهاي تجاري سازي دستاوردهاي پژوهش هاي علمي، انجام تحقيقات توليد نيمه صنعتي بعنوان يک راهکار اصولي براي امکان سنجي تخصصي فني- اقتصادي طرح و مديريت ريسک و اتصال دستاوردها و نتايج پژوهش هاي علمي به توليد صنعتي پيشنهاد و فرايند آن توسعه داده شده است. بر اساس الگو و راهکار پيشنهاد شده در اين مقاله، پس از دستيابي به نتيجه پژوهش علمي، تحقيقات توليد نيمه صنعتي بصورت نظام يافته انجام مي شود تا محصول نهايي با اطمينان بيشتر و ريسک و هزينه کمتر، با يک نقشه راه و طرح تجاري مشخص، آماده توليد صنعتي و عرضه به بازار مصرف شود.