مقاله توسعه تجربي شکل دهي انفجاري عدسي هاي لبه دار با استفاده از قالب نري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مواد پرانرژي از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: توسعه تجربي شکل دهي انفجاري عدسي هاي لبه دار با استفاده از قالب نري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل دهي انفجاري
مقاله قالبهاي نري
مقاله عدسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق توسعه تجربي روشي براي تهيه عدسي هاي لبه دار از ورق هاي آلومينيومي به روش شکل دهي انفجاري و با استفاده از قالب هاي نري ارايه و براي اين کارسخت افزاري طراحي و ساخته شد. درگام نخست پارامترهاي اساسي شکل دهي انفجاري شامل مقدار خرج و فاصله استقرار خرج از ورق به روش تجربي تعيين گرديد. بررسي ها نشان داد که بزرگتر کردن ابعاد ورق اوليه و محدود کردن حرکت لبه ورق با تکيه بر روي انحناي يک رينگ محيطي، شرايط شکل گيري عدسي را بهتر مي کند و در اين راستا توزيع کرنش در قطعات شکل داده شده نيز مطالعه گرديد. نتايج آزمايشات نشان داد که ساخت عدسي هاي لبه دار از ورق هاي با ضخامت کم تر که بيشتر در معرض ناپايداري فشاري مي باشند، با ايجاد شيار هايي در پيرامون گرده ورق اوليه به همراه افزايش قطر و محدود کردن حرکت لبه هاي ورق، ممکن مي گردد.