سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کمال الدین حق بین – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی

چکیده:

یکی از مهمترین معضلات بر سر راه توسعه تحقیقات، عدم ارتباط موثر بین حوزه های پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و بخش های مختلف صنعت می باشد. گرچه این مشکل کاملاً شناخته شده است اما راه حلهای ارائه شد از قبیل باز شدن دفاتر ارتباط با صنعت درحوزه های آموزش عالی و امثالهم نتوانسته کمک موثری بنمایند. بازنگری فعالیتهای صورت گرفته موید این واقعیت است که کانالهای بوروکراتیک تعبیه شده برای ایجاد ارتباط بین صنایع و محققین کارآمد عمل ننموده اند و مانند اغلب سیستمهای بوروکراتیک کشور بتدریج دچار رخوت و ناکارآمدی گشته اند. این در حالیست که در سالهای اخیر، توسعه چشمگیر فن اوری اطلاعات، ایران را نیز بی نصیب نگذاشته است. در واقع، امروزه بندریت جامعهعلمی و یا صنعتی را در کشور می توان یافت که درسترسی به شبکه جهانی اطلاعات نداشته باشد. از سویی دیگر استفاده از تجارب موفق دیگران، یکی از موثرترین روشهای در جهت مرتفع سازی معضلات می باشد. بنابراین زمانی که می توان بکمک شبکه جهانی اطلاعات، بطوری مستقیم و مفهوم با نخبگان و محققین کارآمد مراکز متفاوت تماس برقرار نمود، دلیلی برای معطل ماندن در پشت دربهای دفاتر و یا اقدامات دیگران وجود ندارد. در این مقاله با معرفی یک وب سایت فرامرزی موفق در زمینه توسعه تحقیقات، مشخصات و زمینه های لازم جهت مدل سازی پویا برای ارباط مستقیم با پژوهشگران کارآمد ارائه و بحث خواهد شد.